Supervision.

Jeg tilbyder supervision til ledere, individuel og grupper indenfor for det sociale og pædagogiske felt.

 

Jeg har 18 års erfaring som socialpædagog i arbejdet med børn/unge og voksne, med og uden diagnoser, samt i ledelse på det socialpædagogiske område.

 

Supervision er en meget virksom metode, hvor personlig, faglig udvikling, proces og refleksion er i fokus. Jeg repræsenterer et supervisionsrum, hvor fokus ligger på den individuelle proces, gruppe dynamik og udvikling af et tydeligt JEG-sprog, grænsesætning og et generelt fokus på betydningen af egne handlinger og grundlaget for disse. 

 

En pædagogisk nøglesætning for mig har altid været: At hvis dét jeg gør ikke virker, må jeg forsøge at gøre noget andet. Og héri ligger også vigtigheden i at det i det pædagogiske arbejde altid vil være den voksne der har ansvaret for relationen ift børn & unge. I forhold til det institutionelle vil det i min optik til hver en tid være ledelsen der overordnet har ansvaret for personalegruppens dynamik og trivsel.

 

Udviklingen af egne ressourcer og refleksion over egen praksis, medvirker til at tydeliggøre det enkelte medlem af gruppen overfor sine kollegaer.

 

Jeg er af den klare overbevisning at for at kunne hjælpe andre, er det en forudsætning at kunne kigge indad og at arbejde med sig selv.  

 

Supervision skal medvirke til:

 

  • At give tid til refleksion og fordybelse.

  • Personlig udvikling.

  • At styrke dynamikken i medarbejdergruppen.

  • At udvikle nye handlemuligheder, til løsningen af kerneopgaven.

  • At skabe nye tanker og holdningsændring.

  • Af forebygge udbrændthed.

  • At forebygge stagnation.

  • At forebygge splid i gruppen.

  • At samle gruppen.

 

Gruppen som helhed bliver inddraget aktivt således at alle udfordres og får et udbytte. 

Supervision udvikler medarbejdere og organisationen som en helhed og supervision bidrager til klarhed, overblik og kompetenceudvikling

 

Jeg tager som supervisor ledelsen af supervisionsrummet, sætter rammen, bidrager til et anerkendende, ligeværdigt, respektfuld og trygt supervisionsmiljø.

 

Supervision er ledelsesforankret og jeg indgår klare aftaler med ledelsen omkring supervisionens form og indhold. Inden en evt. aftale om supervision føres der en løbende dialog, et uforpligtende formøde hvor forventninger til supervisor og supervision kan afstemmes.

 

Supervision kan også være et enkeltmands tilbud, hvis en leder, kollega eller medarbejder har brug for sparing på sin faglighed, rolle og følelsesmæssige udfordringer eller som debriefing efter en markant og traumatiserende oplevelse eller hændelser.

 

Mit fornemmeste mål er at hjælpe mennesker, til at nå deres mål og at støtte dem i at åbne op og skabe tillid til egne kompetencer, ressourcer og bringe personlig lederskab ind i den enkeltes liv, samt at skabe en følelsesforankret proces der medvirker til at skabe følelsesbevidste, ressourcestærke og professionel ansatte, kollegaer og ledere.

Psykoterapeut Tobias B. Hansen

Frederiksberg C

Mail: tobiasbongohansen@gmail.com

Mobil: 61686274