Gruppeterapi. 

 

I gruppeterapi mødes en mindre gruppe mennesker løbende, for at samtale, dele tanker og problemstillinger - følelser og udfordringer med hinanden, og med mig som gruppens terapeut og ansvarlige tovholder.

 

Formålet med gruppeterapi er at udvikle sig og at lære sig selv bedre at kende, psykologisk set. 

Dette sker igennem relationen til sig selv og gruppens medlemmer.

 

I et forløb med gruppeterapi, kan vi føle os genkendt og forstået af andre. Vi kan spejle os i andre og indse at dét vi selv kæmper med i det skjulte, ofte er det samme eller lignende, som andre kæmper med, og/eller kender til.

 

Gruppen skal etablere sig.

For at gruppeterapien er virksom er det vigtigt at gruppen får tid til at etablere sig, og til at lære hinanden at kende så deltagere og terapeut i fællesskab skaber et trygt rum.

 

Alle har noget at give til andre; egne erfaringer, måder at forstå ting på og ikke mindst indlevelse i andres situation.

 

Grupper udgør en mulighed for at blive bekendt med vores egne mønstre,ved at spejle os i andre. 

På denne måde danner vi et billede af os selv, styrker vores selvfølelse, og vi får et helt særligt indblik i andre menneskers liv og tanker, og bliver klogere på hvordan relationer med andre opleves.

 

Ofte er det mest forandrende, udviklende og inspirerende at opdage og at blive konfronteret med, at andre kender til de udfordringer du står med, og at komme tæt på andre der kæmper med de samme ting som du gør. 

 

 • Du kan udvikle dig ved at åbne dig selv, foran andre.

 • Du kan blive inspireret af at høre andre sætte ord på hvordan de oplever dig.

 • Du kan lære om dig selv, ved at se og lytte til andres historie.

 • Du kan føle dig mindre alene om det, du syntes er svært.

 • Du kan opdage nye styrker hos dig selv, igennem andre.

 

En af gruppeterapiens store styrker er at du kan afprøve dig selv, ting der er svære og udfordrende i dine relationer eller i din hverdag. Det er et sted, hvor du kan forsøge nye måder at snakke med folk, nye måder at agere i forhold til andre og et sted at tage chancer, som du efterfølgende kan tage med dig ud i dit liv og verden omkring dig. 

 

Hvordan foregår gruppeterapi.

 

 • Der vil typisk være et overordnet emne/tema for gruppen.

 • Der vil være ca. 5 til 7 deltagere i gruppen.

 • Gruppen løber typisk over 3-5 måneder.

 • Gruppen mødes på et fast tidspunkt af 1 ½ time.

 • Der er ingen fast dagsorden.

 • Gruppeterapien foregår som en åben dialog, hvor deltagernes udfordringer og problemer vil bestemme dagens emner.

 • Deltagerne har løbende mulighed for at dele reaktioner, udtrykke sig og komme med respons, med respekt og accept for hinanden hver især.

 • Den enkelte har til opgave at dele sine tanker og følelser, at lytte og forholde sig til hinanden, til gruppen.

 • Min opgave som gruppens terapeut er at skabe en professionel, men tryg og afslappet ramme, hvor min opgave er at hjælpe hver enkelt deltager med at åbne op og skabe tillid til den samlede gruppe.           

 

 

Der er tavshedspligt i gruppen, imellem terapeut og klienter, samt mellem gruppens medlemmer.    

I nogle tilfælde kan det være givende at supplere gruppeterapien med et par samtaler i individuel terapi.

 

Kontakt mig gerne hvis du har ønsker eller ideer til særlige problemstillinger/temaer for et gruppeforløb.

Psykoterapeut Tobias B. Hansen

Frederiksberg C

Mail: tobiasbongohansen@gmail.com

Mobil: 61686274